อากาศร้อนกระตุ้นให้เครียด ต้องรับมืออย่างเหมาะสม

เมื่อเรารู้ตัวว่ามีความเครียดขึ้น วิธีจัดการความเครียดที่เหมาะสมคือ รับรู้ ยอมรับ และใช้เวลาอยู่กับอารมณ์ลบนั้น ความเครียดเป็นพลังงานด้านอารมณ์แบบหนึ่งที่ต้องการการรับรู้ถึงการมีอยู่เสมอ หากเราใช้เวลากับอารมณ์นั้น ความเครียดจะค่อยๆ น้อยลงและดีขึ้นไปเอง จนสามารถเพลิดเพลินกับคลิปโป๊หีได้ตามปกติ หากเครียดในระดับปกติ หลายคนเข้าใจผิดว่า หากเกิดอารมณ์ด้านลบควรพยายามกดหรือลืมมันไป ดูคลิปโป๊หีเพื่อหนีความจริง ไม่ใส่ใจ การทำเช่นนั้นอาจจะรู้สึกดีขึ้นในช่วงแรก แต่พลังงานลบนั้นยังคงอยู่ไม่ได้หายไปและยังคงเก็บสะสมไว้เพื่อรอที่จะรู้สึกแย่ๆ ขึ้นมาอีกเมื่อใจเรารู้สึกไม่พร้อม การได้อยู่กับความเครียดความเปราะบางทางอารมณ์มีส่วนความสำคัญในการจัดการความเครียด หากเราตกในอยู่สถานการณ์ที่ไม่พร้อมให้อารมณ์เข้ามามีผล เช่น ขณะกำลังทำ ช่วงเตรียมตัวสอบ อาจเบี่ยงเบนความสนใจเข้ามาช่วยก่อน เช่น ใช้คลิปโป๊หี รู้ทันความเครียดของตนเองให้ความสนใจกับสิ่งรอบข้าง เช่น สังเกตว่ามีอะไรบ้างรอบตัวเราที่มีสีดขียว หรือกำหนดลมหายใจเข้าออก เป็นต้น ส่วนวิธีอื่นๆ ในการจัดการความเครียด เช่น การระบายความรู้สึกแย่ๆ นั้นออกไปโดยการพูดคุยกับคนรอบข้างที่ไว้ใจได้ อาจจะเขียนหรือพิมพ์ หรืออาจระบายผ่านการออกแรง ออกกำลังกาย การระบายนี้ก็เหมือนทำให้อารมณ์ด้านลบค่อยๆ น้อยลงนั่นเอง เครียดแบบไหนควรมีที่ปรึกษา
หากความเครียดที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและมีระยะเวลานาน มีอารมณ์เศร้า เบื่อหน่ายนานเกือบทั้งวันเกือบทุกวัน ไม่มีความสุขหรือมีไม่เท่าเดิม น้ำหนักลดหรือเพิ่มเกินร้อยละ 5 จากพื้นฐานเดิม นอนไม่หลับหรือหลับมากเกินไป รู้สึกเหนื่อย เพลีย อ่อนแรง สมาธิความจำแย่ลง รู้สึกไร้ค่ารู้สึกผิด ปวดตึงกล้ามเนื้อมากขึ้น รุนแรงถึงขั้นคิดอยากทำร้ายตัวเอง ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วมีผลต่อการใช้ชีวิต การทำงานหรือการเรียนแย่ลง ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเปลี่ยนไปมาก หากมีอาการดังกล่าวอาจมีความเป็นไปได้ว่าความเครียดที่มีไม่ใช่ความเครียดแบบเดิม สมองและประสาทมีการทำงานที่ผิดปกติหรือเป็นโรคทางจิตเวช เช่น โรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้า วิธีจัดการความเครียดข้างต้นไม่เพียงพอควรปรึกษาจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป